Att skriva för webben

Att skriva och publicera en text på nätet kan vem som helst göra. Men att lyckas skriva en text som läsaren finner intressant och läsvärd är inte fullt lika enkelt. Faktum är att sättet som vi läser en webbsida på, en nyhetsartikel i morgontidningen eller texten i din favoritbok, skiljer sig stort. För att förstå hur du ska skriva bra och effektfulla texter på webben kan några insikter om läsbeteendet på webben hjälpa dig i ditt skrivande.

Men först det absolut viktigaste: din målgrupp!

När du börjar skriva en text ska du ha helt klart för dig vem du skriver för. Din primära målgrupp är den du vill nå. För att göra det kan du behöva göra lite mer kunskap om målgruppen. Ålder, läsvana och intressen är några grundläggande faktorer du kan ta reda på. Det enklaste och snabbaste sättet för att ta reda på detta är att gå in på andra hemsidor som riktar sig till liknande eller samma målgrupp som du gör. Föreställ dig din målgrupp som en person snarare än en stor grupp människor. Då blir det lättare att visualisera vem du skriver för.

Användarens beteenden

Användaren skumläser ofta texter i jakt på någonting specifikt. Det betyder att det ofta är nyckelord eller den första delen av texten som skummas igenom. Sen har användaren redan bestämt om texten är relevant för vad hon eller han letade efter, eller om det är dags att klicka sig vidare. Användaren är väl medveten om att det en klickning bort finns mängder av annan information som är relevant. Läsmotståndet är helt enkelt högre hos användaren på webben.

Så skapar du en webbvänlig text

Se till att ha bra rubriker. Rubriker ska berätta vad läsaren kommer att läsa om. De ska vara tydliga och gärna innehålla de relevanta nyckelorden. Lyckas du med detta blir rubrikerna en länk mellan läsaren och texten. Användarens öga hoppar ofta runt på skärmen för att hitta det relevanta. Rubrikerna är utmärkta fästpunkter eftersom användaren kan fästa ögonen på någonting. Är det sen även en rubrik som är relevant för läsaren, så ökar chansen att att texten blir läst.

Fånga läsarens intresse så fortsätter de att läsa

Se till att ha med de relevanta nyckelorden. Finns dessa tillsammans med det viktigaste budskapet högst upp i texten, så ökar chansen att läsaren vill ta till sig informationen.

Texten får inte vara svår att hitta eller förstå

Det betyder att informationen behöver vara tydlig, tillgänglig och lätt att ta till sig. Detta ökar chansen att läsaren läser större delen av texten och inte väljer att klicka sig vidare.

Håll kvar läsaren

Långa och krångliga texter ska alltid undvikas. Svåra fraser eller långa meningar ökar läsmotståndet. Du bör skapa träffsäkra, tydliga och så fåordiga texter som möjligt. Med fåordigt menas att du ska försöka säga det du vill säga med så få ord som möjligt. Längden på hela texten har inte längre någon särskild betydelse eftersom läsaren som finner texten intressant kommer att fortsätta läsa till slutet. Men se till att hålla hela texten relevant och värdefull för läsaren!

Öka läsvänligheten med hjälp av “luft”

Genom avgränsningar i meningar och stycken ökar du läsvänligheten. Du kan skapa avgränsningar genom indrag, punktlistor, mellanrubriker och listor. Undvik kursivt och understrykningar eftersom det är svårare att läsa på skärm. Dessutom är understrykningar ett vedertaget sätt att framhäva en länkad text på. Så lura inte dina läsare.