SKRIVARKURSER FÖR UNGA

Börja skriva är en rolig kurs som ger dig som är mellan 10 och 15 år lust och verktyg till ditt eget skrivande. Vi jobbar bland annat med att bygga en saga, göra personbeskrivningar, storyboard, tempus, monolog och dialog, börjor och slut, miljöbeskrivningar etcetera. Vi gör flera korta och långa övningar. Vi jobbar både enskilt och i grupp och de som vill får läsa upp sina alster. Dessutom talar vi om och läser ur bra barn- och ungdomslitteratur.

Kursen är testad och genomförd i Gubbängsskolan, Rödabergsskolan, Vasaskolan och på Täby bibliotek. Kursen passar i årskurs 5-9.

Ansökningar för Skapande skola görs online på Kulturrådets hemsida.

Skrivarkurs i Täby på sportlovet 2015
Under sportlovet, vecka 9, hålls en skrivarkurs med tema fantasy på Täby bibliotek. Läs mer på bibliotek.taby.se/

skrivande-barn

”Och så skriver jag så som jag själv skulle vilja ha boken om jag själv vore barn. Jag skriver för barnet i mig själv.”
Astrid Lindgren